APP+小程序直播一体化解决方案      由于个别主播不规范操作,导致金荷包小程序于2019年4月10日10点44分起被临时下线,即无法直播与提现,对于给各位商户带来的不便,我们深表歉意。我们正努力地与微信方面进行沟通,寻求解决办法;同时,对于商户提出的损失问题,我们也在积极的讨论,并将尽快回复。
      再次致歉!
                        金荷包(北京)科技发展有限公司
                        2019.4.10
金荷包(北京)科技发展有限公司    @2012-2018    jinhebao.cc