APP+小程序直播一体化解决方案


通告
        由于个别主播的不规范运营被用户投诉,导致金荷包小程序于4月10日被下线,致使金荷包直播用户与金荷包平台蒙受损失。在此我们向所有受影响的主播与商户郑重道歉。公司决定如下:(1)、永久封停“翡翠中缅边境直播”、“边境翡翠直播”、“翡翠原石直播”三个主播帐号;(2)、停止赌石类主播帐号;(3)、对于所有主播补偿一个月的直播周期。
                               金荷包(北京)科技发展有限公司
                               2019.4.11
金荷包(北京)科技发展有限公司    @2012-2018    jinhebao.cc