APP+小程序直播一体化解决方案


网站公告
        近期有不良赌石商户违规操作及坑害消费者情况出现。为此金荷包决定停止赌石类软件销售业务。对于个别赌石类商户提出的提现申请,请完成如下条款后再申请提现。一,把近三个月的订单与其对应快递单整理后提交金荷包客服;二,处理完毕所有投诉纠纷后,把情况说明表整理后提交给金荷包客服。对于影响到金荷包正常运营秩序的商户,金荷包不排除走法律途径挽回所有损失。
                               金荷包(北京)科技发展有限公司
                               2019.4.13
金荷包(北京)科技发展有限公司    @2012-2018    jinhebao.cc